25/apr/16

Verfassung.

De Nederlandse vertaling is conditie.
Maar dit Nederlandse woord dekt niet de lading zoals ik voel.
Zoek ik de bevrijding in een woord of,
of zoek ik een woord om te duiden.
Duiden mijn gevoel.
Een beetje zwaar,
zwaarmoedig?
Ik kan herleiden maar kan ik ook vinden?
Vinden wat reeds gevonden is?
Misschien moet ik niet eens zoeken.
Antwoorden zo eenvoudig.
Antwoorden aanvaarden;
moeilijker.
Voelen als niet eerlijk.
Maar wat is niet eerlijk?
Ten opzichte van mijzelf?
Ten opzichte van de ander?
Vrede vinden in mezelf.
Die vrede bevrijd me van alle vragen.
Maar niet van de antwoorden.
Vragen, antwoorden,
Verfassung…


Reacties