11/mrt/19

Identiteit versus entiteit.

Ik heb al eens geschreven over identiteit.
Mijn leven een soort eeuwige zoektocht naar mijn identiteit.
Zoeken wij die niet allemaal?
Een identiteit.
Ons vereenzelvigen met iets of een groep.
Een identiteit ontlenen aan die groep.
Misschien een entiteit.
Een moeilijk begrip.
Voor mij geen geest maar iets wezenlijks.
Toch besloten in één woord.
Ik worstel daar al mijn hele leven mee.
Misschien ontleen ik mijn entiteit wel aan het schrijven.
Een soort van vluchten.
Of is dat nu juist mijn identiteit?
Ik balanceer op het randje van realisme en waan.
Die waan verlost me.
Het is niet eerlijk ten opzichte van het leven.
Echter gevangen binnen de muren van de werkelijkheid.
Gevangen of verlost zijn.
Het waart rond in mijn hoofd als een entiteit.
Is dát mijn identiteit?
Ik denk niet meer dan te durven zijn die ik ben…….


Reacties