05/feb/18

16 Maanden.

Ik zag vrijdag de film The Railway man.
Het ging over het doden spoor.
De Birma spoorweg.
Het was zo confronterend.
Familie verleden.
Mijn opa was krijgsgevangene.
16 maanden,
16 lange maanden.
Ik zag slechts een paar minuten van het leed.
Maar 16 maanden?
Dag in dag uit.
Ik wil het begrijpen.
Als kleine jongen vond ik,
vond ik een soldaten helm bij opa.
Ik kreeg altijd alles van mijn opa.
Dus ik dacht ik vraag.
God wat werd die man boos.
Zo boos had ik hem nog nooit gezien.
Maar vooral als kleine jonge begreep ik hem niet.
Waarom?
Waarom zo boos om zo’n simpele vraag?
De vraag was niet simpel.
Het droeg 16 maanden leed in zich.
Ik kan niet schrijven,
schrijven 16 maanden trauma,
is een leven lang.
Nu begrijp ik…

2013 The railway man. Colin Firth en Nicole Kidman.


Reacties