20/mrt/23

Bloedgeld.

Dinsdag had ik een lezing over mijn hersenletsel.
Was weer een hele tijd geleden.
Sprak een zaaltje toe.
Men hing aan mijn lippen.
En toch,
mijn verhaal leek als van een ander.
Ik was plots de connectie kwijt.
Vele lezingen gehouden.
Ja ook samen met psychologen en artsen.
Gesprekken, discussies.
Dr. van der Laar.
Prof. Dr. neuroloog Fassotti.
Ik vroeg me af;
wat heeft het me gebracht?
Mijn gedeelde kennis.
Betaald met bloedgeld.
Erkenning door medici en wetenschappers?
Correspondentie met:
Cranenburgh, Eling,van Lommel, Fassoti, Scherder.
Moet nog lachen om hun reacties.
Of eigenlijk triest.
Het dedain.
Mijn niet erkende kennis,
ja,
betaald met bloedgeld.
Hun kennis?
Meestal met gemeenschapsgeld…….


Reacties